Ева

Интервалът между отделните процедури

Интервалът между отделните процедури.
Зависи от областта,която се обработва.Периодът е съобразен с цикличния растеж на космите.Варира между 30-45дена.