Ева

Лечебен масаж

Лечебният масаж използва различни похвати, чрез които предизвиква в организма на човека редица промени за благоприятно повлияване на болестния процес и нормализиране на болестно променените функции на организма.
Лечебният масаж се прилага чрез индивидуален подход спрямо конкретните проблеми на всеки клиент.
ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ 30 мин. – 25.00 лв./ГРЪБ/ /КРАКА/ /РЪЦЕ/