Ева

Грим

1.Дневен- времетрание 45мин, цена 15 лв
2.Вечерен- времетрание 60мин, цена 30 лв
3.Официален грим- времетрание 60мин, цена 30 лв, проба 10 лв